INFO

Zoals bij elk levend wezen komen ook bij de rottweiler (erfelijke) aandoeningen voor. 

Wij adviseren daarom om altijd een gezondheidsverzekering te nemen. 

Een goede verzekering voor een Molosser is die van Ohra (top) en bijvoorbeeld Proteq (Dier en Zorg).
(Check altijd voor het afsluiten of nog steeds erfelijke gebreken zoals ED en HD operaties vergoed worden!) OOK voor de zware rassen! Zeker de eerste 2 jaar omdat dit een risico leeftijd is.

Naast ED en HD is de rottweiler ook gevoelig voor kruisbandproblemen en komen soms hartklachten, oogziektes en OCD in de schouder voor.

Door goed fokbeleid probeer je de kans op problemen zo klein mogelijk te houden. 

Zoals het inzetten van zoveel mogelijk verschillende fokdieren om inteelt en verwantschapstoename zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Ook de identificatie van fokdieren en het stellen van gezondheids en welzijnseisen waarborgen een verantwoord fokbeleid.
 
Daar wij voor een verantwoord fokbeleid zijn, testen wij de ouderdieren nu naast de verplichte onderzoeken ook middels DNA via Laboklin en/of Embark. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat we nog meer de kans op erfelijke aandoeningen kunnen voorkomen of beperken. Zie onderstaande tabellen ter verduidelijking.