INFO

Zoals bij elk levend wezen komen ook bij de rottweiler (erfelijke) aandoeningen voor. 

Wij adviseren daarom altijd een gezondheidsverzekering te nemen. 

Een goede verzekering voor een Rottweiler is die van Ohra (top) en bijvoorbeeld Proteq (Dier en Zorg).
(Check altijd voor het afsluiten of nog steeds erfelijke gebreken zoals ED en HD operaties vergoed worden!) OOK voor de zware rassen!

Door goed fokbeleid probeer je de kans op problemen zo klein mogelijk te houden. 

Zoals het inzetten van zoveel mogelijk verschillende fokdieren om inteelt en verwantschapstoename zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Ook de identificatie van fokdieren en het stellen van gezondheids en welzijnseisen waarborgen een verantwoord fokbeleid.
 
Daar wij voor een verantwoord fokbeleid zijn, testen wij de ouderdieren nu naast de verplichte onderzoeken ook middels DNA via Laboklin en/of Embark. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat we nog meer de kans op (erfelijke) aandoeningen kunnen voorkomen of beperken. Zie onderstaande tabellen ter verduidelijking.